REHABILITERING OG TEKNISKE byggeforskriftene

Dette er en forbedret automatisk oversettelse denne artikkelen.
Endringer i tekniske byggeforskriftene

Teknisk Building Code (CTE), dokument som regulerer bygging og rehabilitering av eksisterende bygninger i Spania er blitt endret siden den ble godkjent ved kongelig resolusjon TEKNISK byggeforskriftene av 17. mars hvorav den ene, oppgraderingen DB-HE grunnlagsdokument: Lagrer ergy, vi vil prøve i denne artikkelen.
Etter ordre FOM bygningstekniske KODE TEKNISK byggeforskriftene, 10.

september, godkjenne grunnlagsdokument HE (DB-HE) Teknisk bygningsloven er oppdatert, fullstendig forandret den tidligere ordlyden i det med tanke på å etablere nye krav til energisparing til rette oppnåelse av målene satt av EUs energieffektiviteten, nemlig bygninger får nesten null energiforbruk (offentlig eide bygninger må være fra 31 desember 2018 eiere og samfunn fra 2020).

Kravene i den nye Basic Energy Saving Document (DB-HE) vil være obligatorisk for alle nye bygninger og rehabilitering intervensjoner av eksisterende bygninger av søkerens arbeider gang seks måneder har gått fra sin publisering i Official Gazette (BOE), dvs. fra april 2014.

Den viktigste nyheten fra Basic Energy Saving Document av Teknisk bygningsloven fra sin tidligere ordlyden er inkluderingen av en ny grunnleggende krav, krevende grunnleggende begrensning av energiforbruk (DB-HE0), som kan oppsummeres i følgende punkter:

Det skal gjelde for bygninger av nybygg og rehabilitering og utvidelse i eksisterende bygninger.

Energiforbruket i bygninger er begrenset avhengig av lokale klimasone beliggenhet og bruksområde. Dersom bygningen eies publiserer energiforbruket vil være helt fornøyd med energi fra fornybare kilder.

En grenseverdien for forbruket av ikke-fornybare primære energitjenester oppvarming, kjøling og varmtvann for alle nybygg og eksisterende bygninger er utsatt for oppussing eller rehabilitering er etablert.

Energien rating for energi forbruk av primærenergi i bygningen eller den delen etter rehabilitering eller utvidelse av eksisterende bygninger indikator bør være lik eller større effektivitet klasse B.

Hvis noe, kravene i den nye grunnlagsdokument spare energi, vil bare være bindende for partene av bygningene som er under rehabilitering, oppussing eller utvidelse kan beholde sin status de hvor slike arbeider ikke gjort rehabilitering og vurderer alle intervensjoner rehabilitering eller oppussing av eksisterende bygninger bør utføres slik at forholdene er ikke verre, og i tilfelle av ikke å møte de krav som stilles i DB-HE, må rehabilitering av oppnå størst grad av tilpasning til de grunnleggende kravene fastsatt.

begrenset teknisk byggeforskriftene, etablerte tekniske byggeforskriftene, inneholdt teknisk bygg KODE, oppdatert teknisk bygg KODE, teknisk bygg KODE publiserer, teknisk bygg KODE status, teknisk bygg KODE tidligere, TEKNISKE byggeforskriftene, tekniske byggeforskriftene besparelser for tilrettelegge, tekniske byggeforskriftene fester, TEKNISKE byggeforskriftene forhold, tekniske byggeforskriftene intervensjoner