Termisk og akustisk isolasjon

Dette er en forbedret automatisk oversettelse denne artikkelen.
GLASS FIBER ISOLASJON

Glassull, også kjent som glassfiber, med steinull er materialer som benyttes for termisk og akustisk isolasjon i konstruksjon og termisk rehabilitering av leiligheter og boliger. Noen ganger er tvil om hvilken av dem, er glassfiber eller mineralull mest egnet.

Mens både lafibra glass og mineral-ull er svært like i ytelse, er det små forskjeller som støtter bruk av glassfibre som materiale for termisk og akustisk isolasjon i konstruksjonen.

Forskjellene skyldes i hovedsak produksjonsprosessen av begge typer mineralull.

Smelte silica sand formet med en serie av flussmidler og stabiliserende materiale, og en blanding av finmalt kalsium resulterer i en filt bestående av glass ullfibrene fint vevd for å hindre passasje av luft og strømningskalori bølger, noe som gir glassfibre en høy koeffisient termisk motstand. Denne koeffisient avhenger av to viktige faktorer: termiske ledningsevne for materialet og dets tykkelse.

Sammenlignet med steinull, glassfibre har større isolerende ytelse fordi, for like tettheter glassfiber eller steinull, den termiske ledeevnen av glassfiber den er lavere.

Videre er glassfibrene har en høy absorpsjonsevne Aislamiento TÃ © rmico støydemping til den totale avgivelse lleegar derav. Lydabsorpsjonskoeffisienten varierer i stor grad avhengig av tykkelsen av materialet er i området fra 0 (sterkt reflekterende materiale), og en (sterkt absorberende materiale), og er noe høyere for glassfibre.

Fra det ovenstående følger det at under like tekniske forhold glassull er mer lønnsomme og økonomisk. Andre viktige aspekter å vurdere er: enkel transport, håndtering og installasjon, tilpasning til flere overflater og brannmotstand (høy i mineral steinull).

Aislamiento TÃ © rmico aspekter å vurdere, Aislamiento TÃ © rmico avhenger Aislamiento TÃ © rmico faktorer, Aislamiento TÃ © rmico fiber, Aislamiento TÃ © rmico flukser og stabiliserende, Aislamiento TÃ © rmico glassfiber og stein, Aislamiento TA © rmico overflater og brann, Aislamiento TÃ © rmico prosess, Aislamiento TÃ © rmico tykkelse, formet Aislamiento TÃ © rmico